Maklumat Jabatan

Pengenalan

Jabatan Ilmu Pendidikan (JIP) merupakan jabatan yang mengendalikan kursus pengajian profesional bagi semua program yang ditawarkan oleh IPG Kampus Darulaman. Visi Jabatan Ilmu  Pendidikan adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah dan guru pra sekolah yang dapat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan keterampilan profesionalisme. Jabatan ini juga mempunyai misi untuk menjadi jabatan pengajian profesional yang efisien dan efektif dalam memberi pendidikan yang berkualiti bagi menepati keperluan pendidikan. Di samping itu, JIP bertanggungjawab untuk melatih dan melahirkan modal insan guru yang berkemahiran dan kompeten serta mampu menangani cabaran pendidikan abad ke-21.

 
Visi
 • Melahirkan guru sekolah rendah dan guru pra sekolah yang dapat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan ketrampilan profesionalisme.
Misi
 • Menjadi jabatan pengajian professional yang efisien dan efektif dalam memberi pendidikan yang berkualiti bagi menepati keperluan pendidikan.
 • Melatih dan melahirkan insan guru yang berkemahiran dan kompeten yang mampu menangani cabaran abad ke-21.
 • Menyediakan ruang kerja yang kondusif dan suasana pembelajaran yang efektif bagi melaksanakan proses kerja dalam memenuhi keperluan pelanggan.

Fungsi Jabatan

 • Merancang pelan strategik jabatan dan melaksanakannya untuk
  meningkatkan profesionalisme, kepakaran dan kualiti pengajaran
  pensyarah Jabatan Ilmu Pendidikan dari semasa ke semasa.
 • Memastikan semua pensyarah di Jabatan Ilmu Pendidikan melaksanakan
  proses pengajaran dan pembelajaran mengikut Ringkasan Maklumat
  Kursus yang ditetapkan bagi kursus-kursus pengajian profesional yang
  ditawarkan oleh jabatan ini.
 • Mengurus dan memantau sebuah prasekolah Kementerian Pendidikan
  Malaysia (KPM) sebagai makmal untuk bakal guru menjalani latihan
  pengajaran mikro (Teaching School).
 • Mengurus pelaksanaan kursus-kursus peningkatan profesionalisme
  untuk peserta-peserta kursus separuh masa anjuran KPM.
 • Merancang dan melaksanakan penyelidikan pendidikan dan inovasi
  berkaitan dengan bidang disiplin ilmu yang diamalkan di Jabatan Ilmu
  Pendidikan.
 • Melahirkan modal insan guru yang kompeten dalam mempraktikkan
  ilmu pendidikan berteraskan falsafah pendidikan, pedagogi, psikologi