PROGRAM

PROGRAM YANG DIKENDALIKAN

Bil

Nama Program Tahun Ambilan/Tempoh

Bil. Unit

1

 

 

 

Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP)

Pengantar Pengajian Profesional

 

Jun 2016 8
2

 

 

 

 

 

 

 

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)

– Falsafah dan Pendidikan di Malaysia

– Perkembangan Awal Kanak-Kanak

– Murid dan Pembelajaran

– Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah laku

– Pentaksiran Dalam Pendidikan

– Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak

– Asas Kepemimpinan dan Perkembangan Profesional Guru

– Guru dan Cabaran Semasa

 

Jun 2016 9
Jun 2015 7
Jun 2014 1
Jan 2014 2
Jun 2013

 

 

 

 

7

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Program Diploma Perguruan Lepasan
Ijazah (DPLI)– Pentaksiran Dalam Pendidikan

 

Julai 2016

 

 

 

1

 

 

 

4

 

 

 

 

Program Diploma Perguruan Malaysia Sekolah Agama Bantuan Kerajaan
( SABK )

 

 

November 2013

 

 

 

 

2