DPLI

PROGRAM DIPLOMA LEPASAN IJAZAH (DPLI)

Nama Kursus dan Penyelaras

  1. Pengurusan Bilik Darjah Dan Tingkah Laku (EDUP 2043)
    Penyelaras : En. Baskaran A/L Subramaniam
  2. Pentaksiran Dalam Pendidikan (EDUP 2063)
    Penyelaras : Dr. Azizah Binti Sarkowi