PISMP

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan
(PISMP)

Nama Kursus dan Penyelaras:

 1. Falsafah Dan Pendidikan Di Malaysia (EDUP 3013)
  Penyelaras: Pn. Hariyanti Binti Hamid
 2. Perkembangan Awal Kanak-Kanak (EDUP 3023)
  Penyelaras : En. Jamalludin Bin Mohd Rashid
 3. Murid Dan Pembelajaran(EDUP 3033)
  Penyelaras:En. Nazri Bin Halim
 4. Pengurusan Bilik Darjah Dan Tingkah Laku(EDUP 3043)
  Penyelaras:En. Baskaran A/L Subramaniam
 5. Pentaksiran Dalam Pendidikan(EDUP 3063)
  Penyelaras:En. Asbullah Bin Basri
 6. Budaya Dan Pembelajaran(EDUP 3073)
  Penyelaras:Pn. Hjh Suhailah Binti Shariff
 7. Bimbingan Dan Kaunseling Kanak-Kanak(EDU 3073)
  Penyelaras : En. Ravinchandran A/L Visunathan
 8. Asas Kepempinan Dan Perkembangan Profesional Guru(EDUP 3083) 
  Penyelaras:En. Mohd Nidzam Bin Yakob
 9. Guru Dan Cabaran Semasa(EDUP 3093)
  Penyelaras: Dr. Maheran Binti Baharom